مسابقات بهکاپ ساحلی قهرمانی کشور به میزبانی هیات گلف استان 🇮🇷 مازندراندر محمود آباد آغاز گردید نتایج مسابقات قهرمانی کشور در بخش آقایان : 🏆تیم اول: توابع تهران (الف) ( محمد مهدی عرفانیان-نیما فقیهی ) مربی : عباس مغاری 🏆تیم دوم :
ادامه مطلب