مسابقات جایزه بزرگ بهکاپ ساحلی استان مازندران به میزبانی هیات بهکاپ شهرستان نوشهر برگزار شد، با قهرمانی در دو بخش اقایان و بانوان جمعه ۱۲ مهر ۹۸ به پایان رسید بخش بانوان نفر اول: فاطمه پهلوان * زکیه برارزاده شهرستان سرخرود
ادامه مطلب