گلف رشته‌ای پرطرفدار در ورزش جهان به شمار می‌رود، ورزشی که تمام سنین امکان فعالیت در آن را دارند و افراد فعال در این رشته باید از تمرکز و آمادگی جسمانی همزمان برخوردار باشند.