مسابقات بهکاپ ساحلی قهرمانی کشور به میزبانی هیات گلف استان 🇮🇷


مازندراندر محمود آباد آغاز گردید

نتایج مسابقات قهرمانی کشور در بخش آقایان :

🏆تیم اول: توابع تهران (الف)
( محمد مهدی عرفانیان-نیما فقیهی )
مربی : عباس مغاری
🏆تیم دوم : کرمان ( ب )
( سید مرتضی موسوی – داود نیکبخت )
مربی : رحیمه عوض پور
🏆تیم سوم : سیستان بلوچستان (الف)
(حجت عباس نژاد-علیرضا شهرکی)
مربی : مطهره میر محزون

نتایج مسابقات قهرمانی لیگ باشگاههای کشور در بخش بانوان :

🏅تیم اول:نمایندگی های مجاز محسنیان
(اعظم صالحی-ترانه اشتری )
مربی :عباس مغاری
🏅تیم دوم : بانک قرض الحسنه رسالت .الف
(فاطمه محمدی – الهام محمدی )
مربی : جعفر جعفری مجد
🏅تیم سوم : هیات گلف مازندران
(راحله جهانی – شهپر بیاتی)
مربی : محمد رضا ابراهیمی


 

 

پیام بگذارید