تمرین کمیته بهکاپ غرب استان مازندران با حضور ورزشکاران در ساحل نوشهر برگزار شد.

تمرین بهکاپ ساحلی کمیته غرب استان مازندران (نوشهروچالوس)
تمرینات کمیته بهکاپ ساحلی غرب استان مازندران درسال ۱۳۹۹

پیام بگذارید